Udruženje za edukaciju Cvrčak i mrav organizuje obuke i vrši stručno usavršavanje.

Udruženje vrši obuke u okviru ručnih radova, koje su nastale kao potreba pojedinaca da se kroz sopstvenu kreaciju izraze i ostvare u različitim aspektima ubrzanog života. U zavisnosti od broja polaznika i konkretne tehnike, obuka traje od jednog do šest meseci.

Udruženje sprovodi i individualne obuke, tj. časove, takođe pokušavajući da izađe u susret osobenostima, potrebama i zahtevima svake ličnosti.

Seminar Ručni rad

Seminar Ručni rad u vrtićima i školi – quilling – (filigrani od papira) tehnika u funkciji podsticanja kreativnosti i koncentracije kod dece je akreditovan od strane ZUOV-a, a odnosi se na kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika.
Ovim seminarom se ostvaruje podizanje kompetencija vaspitača/nastavnika za ovladavanje tehnikama korišćenja prirodnih materijala u podsticanju kreativnosti dece, očuvanje tradicije i kulturnog identiteta i izrada tradicionalnih rukotvorina kroz igru.

Sve vreme seminara je utrošeno na praktičan rad polaznika, od samog usvajanja rada sa alatkom, preko kacenja do lakiranja napravljenih predmeta.
Seminar se izvodi u jednom danu, traje 8h, nosi 8 bodova, a njegova cena po pojedincu u grupi od 30 polaznika je 1.700,00 din.

U planu je izrada još nekolicine seminara, gde će biti zastupljene i ostale tehnike.